Radavičiai (Rodovičiai) yra plačiai Lietuvoje ir užsienyje paplitusi, daugiau nei 500 metų gyvuojanti Žemaitijos (vėliau ir Lenkijoje apsigyvenę) karališkųjų arba Lietuvos didžiajam kunigaikščiui pavaldžių smulkių ir vidutinių bajorų (bojar hospodarskich) giminė, kuri iki pat 1918 11 02 Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių paskelbimo naudojosi savo luominėmis privilegijomis.